Skip to main content

Med fiskepinner fra Fiskesprell inviterte Hestehoven gårdsbarnehage til kreativt foreldremøte

Foto: Hestehoven gårdsbarnehage

Da resultatene fra Foreldreundersøkelsen 2022 viste at Hestehoven gårdsbarnehage hadde skåret lavere enn tidligere på området «mattilbud i barnehagen», inviterte de foreldrene til workshop og et fiskemåltid, med støtte fra Fiskesprell.

Foto: Hestehoven gårdsbarnehage

- Vi ble overrasket da vi skåret litt lavere på temaet «mattilbud i barnehagen» enn tidligere. Vi syntes selv at vi hadde en god praksis i barnehagen. Dette er noe vi er opptatt av, og ønsket å gjøre noe med, sier Margareth Klimek, som er styrer i Hestehoven gårdsbarnehage.

Grafisk ikon av lyspære

Søk støtte fra Fiskesprell

Fiskesprell dekker råvarer til et sjømatmåltid der barna er med å tilberede mat til sine foreldre. Trykk her for å lese mer.

Saken ble først drøftet på personalmøte og deretter med foreldrenes representanter på SU-møte. Der ble de enige om at dette skulle være tema for vårens foreldremøte. Fordi temaet var sunn mat i barnehagen, ønsket de også å servere et fiskemåltid, og søkte støtte fra Fiskesprell til foreldrearrangement.

- På formiddagen var barna på storavdelingen med på å lage mat til foreldrene sine, noe de var veldig stolte av. Vi ønsket selvsagt at barna skulle få spise maten de hadde laget selv også, og derfor sto hjemmelagde fiskepinner med potetstappe og knaskegrønnsaker på lunsjmenyen. Det slo godt an, og barna spiste mer fisk enn potetstappe den dagen, sier Klimek.

Gruppene diskuterte seg i mellom og fordelte maten i henholdvis matboks og søppelbøtte. Foto: Hestehoven gårdsbarnehage

Da foreldrene kom fikk de først servert måltidet som fingermat. Deretter startet møtet med en presentasjon om kosthold og ernæring for barn i barnehagealder, hvor de blant annet gikk gjennom retningslinjen for mat og måltider i barnehagen, og viste hvordan barnehagen jobber med hver av de ulike punktene. Deretter var det tid for gruppearbeid med tema «matpakke».

Diskusjon om god matpakkemat

Foreldrene ble delt i grupper og fikk utdelt laminerte bilder av ulike pålegg og andre matvarer. I tillegg fikk de to plakater, en med bilde av en matboks på, og en med bilde av en søppelbøtte. Deretter fikk de i oppgave å snakke sammen og diskutere hvilken mat som egnet seg for matpakken. De ulike matvarene ble plassert i enten søppelbøtte eller matboks.

- Til slutt presenterte alle gruppene sine plakater med sunn matpakke, og vi fikk en veldig god diskusjon i fellesskap. Det er fint at alle kan ha en felles forståelse av hvilken mat som egner seg for barnas matpakke, sier Klimek.