Foto: Ørjan Bertelsen

Organisering

Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram, et samarbeid på tvers av sektorer og et ledd i det nasjonale folkehelsearbeidet. Fiskesprell ble etablert i 2007, og har siden den gang gjennomført kurs og andre aktiviteter med tema barn og sjømat for ansatte i barnehage, SFO, skole og andre målgrupper over hele landet.

Samarbeid på tvers av sektorer
Fiskesprell er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Norges sjømatråd, som sammen med fiskesalgslagene finansierer programmet. Alle våre tiltak er utformet i samarbeid med Helsedirektoratet og Havforskningsinstituttet. Fiskesprell var også samarbeidspartner med organisasjonen Norsk friluftsliv i forbindelse med Friluftslivets år 2015, som var en nasjonal markering av norsk friluftsliv. Bakgrunnen for satsningen var at bruk av friluftslivet gir gode opplevelser, økt livskvalitet, bedre helse og et rikere liv. Dette passet godt sammen med Fiskesprells satsning på Sjømat i utekjøkkenet.

Et ledd i folkehelsearbeidet
Alle våre tiltak er basert på Helsedirektoratets kostholdsråd og store deler av arbeidet er forankret i Partnerskap for folkehelse i fylkene. Alle landets fylkeskommuner kan hvert år motta midler fra Fiskesprell for å gjennomføre tiltak som bidrar til økt sjømatkonsum blant barn og unge.

Målgrupper og tiltak
Våre hovedmålgrupper er ansatte i barnehage og SFO, samt lærere i mat og helse. Sekundære målgrupper er andre som jobber med barn, elever ved BUA-linjen på videregående skoler og studenter ved lærerutdanningene. Vi tilbyr skreddersydde kurs for ulike målgrupper, for å øke kunnskapen om sjømat som en del av et helhetlig sunt kosthold, og for å gi praktisk erfaring med tilberedning av sjømatretter som barn og unge liker. Gjennom kompetanseheving i disse målgruppene har vi muligheten til å påvirke kostholdet til de aller fleste barn og unge i Norge. I tillegg tilbyr vi alle barne- og ungdomsskoler gratis undervisningsmateriell og råvarestøtte for å legge til rette for bruk av sjømat i faget mat og helse. Slik bidrar vi til at barn og unge selv får erfaring med å tilberede sjømat, og oppdage hvor godt det smaker!

Relaterte artikler