Skip to main content

Kollegamøte

Har du deltatt på Fiskesprellkurs og ivrer etter å dele ny kunnskap og boblende engasjement med dine kolleger? Da kan du søke om råvarestøtte fra Fiskesprell til et kollegamøte med tilberedning av sjømat.

Målet med ordningen er å spre kunnskap og inspirasjon, og bidra til en bedre forankring av Fiskesprell i barnehage og skole. Sett av minimum 1-2 timer på et personalmøte eller lignende til å sette fokus på Fiskesprell gjennom teori og praksis. Søk i god tid slik at du er sikker på å få svar fra oss i tide, helst minimum 3 uker før kollegamøtet.

Gjennomføring

Du forplikter deg til å ha et foredrag på 10-15 minutter for dine kolleger, der du videreformidler noe av det du lærte på kurset. I den praktiske delen tilbereder dere 2-3 fiskeretter basert på Fiskesprells oppskrifter, og får støtte til innkjøp av sjømatråvarene. 

Råvarestøtte

Råvarestøtten beregnes til ca. kr. 65,- per person, begrenset oppad til maksimalt kr. 2600,- per arrangement. Støtten utbetales i etterkant av møtet, mot en kortfattet rapport som forteller hva dere gjorde og hvordan det ble mottatt av dine kolleger. Støtten utbetales når vi har mottatt rapport og kvitteringer for innkjøpene.

Søk her

Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon

Samtykker du til lagring og behandling av dine personopplysninger for å behandle denne søknaden?

Samtykker du å motta fremtidige "nyhetsbrev" som e-postmarkedsføring fra Fiskesprell (Norges sjømatråd AS)?