Fiskesprell ga eksamenssuksess

Foto: Knut Åserud

Da lokalgitt eksamen ble avlyst i år, gjennomførte Kragerø videregående skole en tverrfaglig prøve med utgangspunkt i kunnskap fra Fiskesprellkurs. Det ble en vinneroppskrift.

Foto: Knut Åserud

Da Kragerø videregående skole skulle arrangere tverrfaglig praktisk prøve for sine elever ved Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag, tenkte lærerne helt nytt. De brukte Fiskesprell som tema til en praktisk prøve der elevene skulle lage fiskeretter sammen med barn i skolefritidsordningen.

- Det Kragerø VGS har fått til er imponerende, og vi i Fiskesprell håper dette kan inspirere andre skoler til å gjøre det samme, sier John Cao, prosjektmedarbeider i Fiskesprell.

Han synes det er flott at denne eksamensformen har gitt fremtidige barne- og ungdomsarbeidere en grundig opplæring i hvordan de kan bruke sjømat og kokkelering som arbeidsverktøy.

Elev ved Kragerø videregående skole tilbereder mat for barn i skolefritidsordningen. Foto: Kragerø VGS

Udelt positiv tilbakemelding

Ifølge lærer ved Kragerø VGS, Unni Wærstad, ble eksamen lagt opp ved at elevene først deltok på et Fiskesprellkurs, for så å ha en eksamen der de skulle lage fiskeretter hentet fra Fiskesprell sine egne oppskrifter. Elevene kunne velge mellom laksetaco, laksewrap, asiatisk lakseform og wok med laks og nudler. I tillegg skulle det dekkes bord med et valgt tema, som for eksempel livet i havet. Alt ble gjort sammen med en gruppe barn fra SFO.

Wærstad forteller at tilbakemeldingene i etterkant var udelt positive da elevene skulle vurdere den nye eksamensformen. Noen av elevenes tilbakemeldinger på hva som var mest inspirerende og lærerikt med denne eksamensformen var at det ga dem mestringsfølelse, at de fikk erfare hvor godt fisk kan være, at de fikk planlegge og utfordre seg selv og lage kreativ bordpynt.

Lærer ved Kragerø VGS, Unni Wærstad, vurderer elevenes arbeid. Foto: Kragerø VGS

Svarer til læringsmål

I tillegg til å være kreativt og motiverende, svarer også Fiskesprell til elevenes læringsmål. Kompetansemålene sier blant annet at elevene skal planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere aktiviteter for barn og unge som fremmer god helhetlig helse, og planlegge og lage enkle måltider i tråd med anbefalinger fra nasjonale helsemyndigheter.

- Vi valgte å vektlegge Fiskesprell i denne tverrfaglige prøven for å gi elevene anledning til å planlegge en aktivitet for og med barn på SFO. Vi mener at dette er svært relevant, da kostholdet i SFO har et forbedringspotensiale. Dette er noe som vi ser på som viktig og som vi bør ta tak i og jobbe med, sier Wærstad.

Hun forteller at lærerteamet er opptatt av at formidling av kunnskap til elever må materialiseres.
- Praktiske ferdigheter må øves inn slik at eleven kan utføre Fiskesprell i praksis når de nå skal ut som lærlinger. Vi ser det som viktig at elevene skal reflektere over hva og hvorfor det å lage mat og innta et måltid sammen kan være en positiv pedagogisk aktivitet.

Wærstad er spesielt fornøyd med at elevene følte mestring og var stolte over maten de laget.
- Alle viste at de behersket gode kjøkkenrutiner og kan gjennomføre etter en tidsplan, og jeg overhørte to gutter som snakket med hverandre der den ene sa: Jeg har aldri følt meg så voksen før, som i dag. Det var morsomt å høre, sier Wærstad.

- Gjør gjerne det samme

Slike tilbakemeldinger gleder John Cao, og han forteller at dersom andre skoler ønsker å gjøre noe av det samme for sine elever så er det bare å ta kontakt med Fiskesprell for å få inspirasjon og informasjon.

Tips til hvordan andre skoler kan gjennomføre Fiskesprell som større tema

 • Gjennomføre Fiskesprell BUA-kurs på høsten før elevene går ut i praksis (lærere, personal og ledelse bør delta minst én gang for å kjenne til temaet)
  • Ferdighetskurs på kjøkkenet (som del av Fiskesprellkurs) – lær at det ikke er vanskelig å lage fiskemåltider!
  • Det er viktig med nok tid og kunnskap for å gjøre gode forberedelser til å ta med ut i praksis.
 • Repetisjonsøkt av teori, hvor elevene reflekter rundt mat og kosthold for barn. Det kan drøftes rundt Helsedirektoratets kostråd, rammeplanen for barnehage og retningslinjer for mat og måltider i barnehage og skole. Diskuter hvorfor det å lage mat og spise sammen kan være en positiv pedagogisk aktivitet.

 • Søk råvarestøtte fra Fiskesprell til å gjennomføre pedagogisk aktivitet i barnehagen eller på SFO. Slik får elevene mer praktisk erfaring.

 • Gjennomfør praktisk tverrfaglig prøve, hvor elevene har ansvar for å lage et varmmåltid sammen med en gruppe barnehagebarn eller skoleelever. Bordene kan også ha et tema relatert til fisk og sjømat, for eksempel skalldyr, livet i havet, forurensning og måltid som sosial arena for inkludering.
  • Gi elevene god nok tid til å forberede seg.
  • Legg opp til diskusjon mellom gruppene.
  • Gjennomfør sammen med barn/ungdom i barnehagen, skolen eller SFO.
  • Sørg for å ha god organisering på kjøkkenet med riktig og nok utstyr.