Skip to main content

Barne- og ungdomsarbeiderlinja

Etter gjennomført Fiskesprell-kurs kan det søkes om råvarestøtte til en pedagogisk aktivitet i forbindelse med elevenes praksisperiode i barnehage eller skole.

Målet er at elevene skal få vise hva de har lært på Fiskesprell-kurset i praksis, ved å lage sjømat sammen med barna. En slik aktivitet dekker alle Vg2s kompetansemål i programfagene helsefremmede arbeid, yrkesutøving og kommunikasjon og samhandling. Elevene får øve seg som rollemodeller og det å være barne- og ungdomsarbeider, i tillegg til at elevene og barna får gode felles erfaringer med sjømat.

Vil du vite mer om Fiskesprell for elever ved Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag, kontakt oss på fiskesprell@seafood.no

Kontaktinformasjon

Samtykker du til lagring og behandling av dine personopplysninger for å behandle denne søknaden?

Samtykker du å motta fremtidige "nyhetsbrev" som e-postmarkedsføring fra Fiskesprell (Norges sjømatråd AS)?