Skip to main content

Tre tips til deg som er lærer i mat og helse!

Foto: Mindshare

Visste du at Fiskesprell har gratis tilbud til mat- og helsefaget i grunnskolen? Benytt deg av disse tre tilbudene for å fylle skoleåret med lærerikt innhold for dine elever.

Foto: Mindshare

Grafisk ikon av fisk

1. Fiskesprell gir penger til innkjøp av sjømat i undervisningen

Råvarestøtten er på kr 40,– per elev på mellomtrinnet og kr 65,– per elev på ungdomstrinnet. Skolen kan søke støtte hvert skoleår.

Les mer og søk her

Grafisk ikon av bok

2. Hver skole kan få tilsendt gratis kokebøker og lærerveiledning fra Fiskesprell

Fiskesprells undervisningsmateriell til mat- og helsefaget er basert på den nye læreplanen i mat og helse (2020). Gjennom fagstoff, oppgaver og oppskrifter dekkes de fleste kompetansemål i faget.

Les mer og bestill her

Grafisk ikon av tallerken

3. Kokkesprell – en lærerik konkurranse for elever på mellom- og ungdomstrinnet

Kokkesprell er et undervisningsopplegg og konkurranse til mat- og helsefaget, hvor elevene samarbeider om å komponere sine egne oppskrifter med sjømat. Vinnerne mottar kr 10.000,- til klassekassen, samt en sjømatfest i regi av Fiskesprell. Kokkesprell gir, i tillegg til Fiskesprells ordinære råvarestøtte, kr 40,- i støtte per elev som deltar.

Ler mer og kom i gang her