Skip to main content

Mat og helse i grunnskolen

Grafikk: Hipp Hurra

Fiskesprell gir råvarestøtte til innkjøp av sjømat i undervisningen. Hver skole kan også få tilsendt gratis undervisningsmateriell til mat- og helsefaget.

Grafikk: Hipp Hurra

Lærerveiledning og kokebok

Hver skole kan få tilsendt gratis undervisningsmateriell til mat- og helsefaget for et klassetrinn på mellomtrinnet og/eller et klassetrinn på ungdomstrinnet.

Materiellet består av en lærerveiledning og en kokebok til elevene, og er basert på den nye læreplanen i mat og helse (2020). Gjennom fagstoff, oppgaver og oppskrifter dekkes de fleste kompetansemål i faget. For mellomtrinnet kan skolene bestille kokebok i klassesett til kjøkkenet (et hefte per fire elever), mens på ungdomstrinnet er det mulig å bestille en egen kokebok til hver elev. Undervisningsmateriellet sendes kostnadsfritt til skolene. Det er lagt til rette for tverrfaglig arbeid, og materiellet kan gjerne brukes i andre fag, som for eksempel samfunnsfag. 

Råvarestøtte

Fiskesprell gir råvarestøtte til innkjøp av sjømat i undervisningen. Støtten er på kr 40 per elev på mellomtrinnet og kr 65 per elev på ungdomstrinnet. 1.-10.-skoler kan melde på ett klassetrinn på mellomtrinnet og ett klassetrinn på ungdomstrinnet. Fådelte skoler kan søke om støtte til de av elevene som ikke har fått råvarestøtte tidligere. 

Den enkelte skole og lærer må sørge for at støtten blir brukt i tråd med formålet. Vi krever ingen rapport, men skolen må ved forespørsel kunne oppgi hva pengene har gått til. Del gjerne erfaringer om bruk av sjømat i undervisningen på Fiskesprells sider på Facebook og Instagram!

Søk råvarestøtte til skoleåret 2023/24 her.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få påminnelser om råvarestøtte og andre tilbud til skole.

lys

Om påmeldingsskjemaet

I skjemaet haker du av for om du ønsker råvarestøtte og/eller undervisningsmateriell. Påmeldingsskjemaet består av flere deler, så pass på å fylle ut all informasjon. Kontroller alle opplysninger og bekreft informasjonen før du sender inn. Du kan ikke redigere eller supplere påmeldingen i etterkant. Etter innsending vil du motta en epost med opplysningene du har oppgitt. Hvis du ikke mottar en slik epost må du sjekke søppelpost/spam. Du kan også ha oppgitt feil epostadresse. Send da beskjed til fiskesprell@seafood.no slik at vi får rettet opp feilen.