Skip to main content

Mer penger til innkjøp av fisk til elevene

Alle skoler kan også få tilsendt lærerveiledning og kokebøker til elevene

Fiskesprell øker råvarestøtten til grunnskolen. Det betyr enda mer fisk til barn og unge. 

Alle skoler kan også få tilsendt lærerveiledning og kokebøker til elevene

- Råvarestøtten til Fiskesprell har ikke vært økt siden 2016, samtidig har det vært en høy prisstigning på fisk sammenlignet med en del andre matvarer. Derfor øker vi støtten med omtrent 30 prosent, fra 30 til 40 kr per elev på mellomtrinnet, og fra 50 til 65 kr på ungdomstrinnet, sier Anna Reibo Jentoft, prosjektleder for Fiskesprell.

Hun forteller at den økte bevilgningen finansieres av fiskesalgslagene og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Trykk her for å bestille materiell og søke om råvarestøtte til din skole.

- Det er svært positivt at NFD øker bevilgningen til Fiskesprell to år på rad. Det betyr at jobben vi gjør blant barn og unge er viktig. Pengene fra fiskesalgslagene er øremerket råvarestøtte til ungdomsskolen, så de som søker støtte for dette skoleåret får mer penger, forklarer Reibo Jentoft, som legger til at Fiskesprell ble trukket frem som en viktig del av regjeringens strategi for Matnasjonen Norge.

Grafisk ikon av bok

Evaluering av skoletilbudet

Lærerne i grunnskolen er svært fornøyde med tilbudet fra Fiskesprell, og bruker materiellet flere ganger i løpet av skoleåret. Over 80 % av respondentene i undersøkelsen sier at skolemateriellet og råvarestøtten i stor grad motiverer til å bruke mer fisk i undervisningen. 

Gode tilbakemeldinger

Fiskesprell har hatt et skoletilbud siden 2009. De ansvarlige ser at søknadstallene fra skolene øker årlig, og Reibo Jentoft gleder seg over å kunne gi et enda bedre tilbud. 

- Mange skoler har små budsjetter i mat- og helsefaget, så den økte råvarestøtten kommer godt med.

Vil nå ut til enda flere

I dag når Fiskesprell ut til cirka 60 prosent av de norske skolene, men målet er å nå ut til enda flere. Et av tiltakene er kursing av lærerstudenter, slik at nye lærere kjenner til Fiskesprell når de kommer ut i skolene.

- Til våren lanserer vi et helt nytt kurs for lærere i grunnskolen. Kurset skal tilpasses lærerplanen slik at Fiskesprell kan brukes tverrfaglig, ikke bare i mat- og helseundervisningen.  Et område vi vil se nærmere på, er uteskole. Da bruker elevene naturen som klasserom, så her kan vårt fokus på fisk, kosthold, helse og bærekraft være svært aktuelt, avslutter Reibo Jentoft.