Skip to main content

Mat og måltid som identitets- og kulturuttrykk

Mat og måltid er et utrykk for kultur og identitet som er i kontinuerlig endring og påvirker vår bruk av råvarer. Hvordan vi spiste sjømat før sammenlignet med i dag er vesentlig forandret.