Fylkeskontakter

Barnehager og SFO-enheter som ønsker å delta på kurs kan kontakte Fiskesprells kontaktperson i sitt fylke.

Fiskesprell tilbyr kurs for barnehage- og SFO-ansatte over hele landet. På kursene lærer dere om kosthold og helse for barn, samt viktigheten av et økt sjømatkonsum. Vår kontaktperson i ditt fylke kan gi deg informasjon om kurstilbud og påmelding.

For kursholdere og fylkeskontakter: Her finner du dokumentsenteret

Fylke

Kontaktperson Tlf
Agder Inger Margrete Braathu
Rådgiver, Folkehelse
inger.margrethe.braathu@agderfk.no
975 31 499
Innlandet 

Sissel Løkra
sissel.lokra@innlandetfylke.no

900 17 418
Møre og Romsdal

Linn Alvsvåg
linn.alvsvag@mrfylke.no

71 28 04 23
930 06 726

Nordland

Kari Hege Mortensen
Rådgiver folkehelse
kari.hege.mortensen@nfk.no

75 65 04 59
959 24 674

Oslo

Sigrid Johnsen Vesteng
Helseetaten Oslo kommune
sigrid.vesteng@hel.oslo.kommune.no
952 66 681
Rogaland

Tina Paasche
tina.paasche@rogfk.no

416 68 941

Troms og Finnmark 

Anne Eriksson Steigen
Rådgiver folkehelse
anne.steigen@tffk.no

913 82 224

Vestfold og Telemark

Jorunn Borge Westhrin
jorunn.westhrin@vtfk.no

920 94 996
Trøndelag

Nina Glærum
ningl@trondelagfylke.no

970 98 758
74 17 50 87
Viken

Frøydis Lislevatn
froydisli@viken.no

457 29 915


Vestland

Anne Mette Nesje Porten
Folkehelserådgiver
anne.mette.nesje.porten@vlfk.no
996 42 577