Skip to main content

Fylkeskontakter

Barnehager og SFO-enheter som ønsker å delta på kurs kan kontakte Fiskesprells kontaktperson i sitt fylke.

Fiskesprell tilbyr kurs for barnehage- og SFO-ansatte over hele landet. På kursene lærer dere om kosthold og helse for barn, samt viktigheten av et økt sjømatkonsum. Vår kontaktperson i ditt fylke kan gi deg informasjon om kurstilbud og påmelding.

For kursholdere og fylkeskontakter: Her finner du dokumentsenteret

Fylke

 

Kontaktperson Tlf
Agder Inger Margrete Braathu
inger.margrethe.braathu@agderfk.no
975 31 499
Innlandet 

Sissel Løkra
sissel.lokra@innlandetfylke.no

900 17 418
Møre og Romsdal

Rigmor Hustad Holen
rigmor.hustad.holen@mrfylke.no

71 28 04 23
930 06 726

Nordland

Kari Hege Mortensen
kari.hege.mortensen@nfk.no

75 65 04 59
959 24 674

Oslo

Sigrid Johnsen Vesteng
sigrid.vesteng@hel.oslo.kommune.no
952 66 681
Rogaland

Vilde Christensen
vilde.christensen@rogfk.no

408 56 973

Troms og Finnmark 

Anne Eriksson Steigen
anne.steigen@tffk.no

913 82 224

Vestfold og Telemark

Jorunn Borge Westhrin
jorunn.westhrin@vtfk.no

920 94 996
Trøndelag

Frida Hansson
friha@trondelagfylke.no

482 66 906
74 17 74 76
Viken

Frøydis Lislevatn
froydisli@viken.no

457 29 915

Vestland

Susanne Hesjevoll
susanne.hesjevoll@vlfk.no
900 26 459