Fylkeskontakter

Barnehager og SFO-enheter som ønsker å delta på kurs kan kontakte Fiskesprells kontaktperson i sitt fylke.

Fiskesprell tilbyr kurs for barnehage- og SFO-ansatte over hele landet. På kursene lærer dere om kosthold og helse for barn, samt viktigheten av et økt sjømatkonsum. Vår kontaktperson i ditt fylke kan gi deg informasjon om kurstilbud og påmelding.

For kursholdere og fylkeskontakter: Her finner du dokumentsenteret

Fylke

Kontaktperson

Telefonnummer

Akershus

Mari Kristin Martinsen
Fylkesadministrasjonen
mari.kristin.martinsen@afk.no

22 05 55 19

Aust- og Vest-Agder

Norges sjømatråd/Fiskesprell
Midlertidig kontakt for Fiskesprell i Agderfylkene
fiskesprell@seafood.no

45 06 55 00

Buskerud

Stine Rebni Bjørk
Rådgiver folkehelse
stine.rebni.bjork@bfk.no

99 70 24 85

Finnmark

Juli-Anne Staven
Rådgiver folkehelse og friluftsliv
juli-anne.staven@ffk.no

78 96 31 25
93 02 98 35

Hedmark

Sissel Løkra
Rådgiver folkehelse
sissel.loekra@hedmark.org

90 01 74 18

Hordaland

Anne Mette Nesje Porten
Folkehelserådgiver
anne.mette.nesje.porten@hfk.no

99 64 25 77

Møre og Romsdal

Therese Thue Hvattum
Rådgivar folkehelse, idrett og fysisk aktivitet
therese.hvattum@mrfylke.no

71 28 04 22

Nordland

Kari Hege Mortensen
Rådgiver folkehelse
kari.hege.mortensen@nfk.no

75 65 04 59
95 92 46 74

Oppland

Elisabeth Blomberg
Trainee, Plan og miljø
elisabeth.blomberg@oppland.org

61 28 90 06

Oslo

Sigrid Johnsen Vesteng
Helseetaten Oslo kommune
sigrid.vesteng@hel.oslo.kommune.no

95 26 66 81

Rogaland

Bente Emilie Meling
Saksbehandler
bente.emilie.meling@rogfk.no

51 51 66 85

Sogn og Fjordane

Anne-Lene Norman
Spesialrådgjevar, plan og samfunnsavdelinga
anne-lene.norman@sfj.no

41 53 03 78

Telemark

Jorunn Borge Westhrin
Leder Helsefremmende barnehager og skoler i Telemark
jorunn-borge.westhrin@t-fk.no

35 91 76 78
92 09 49 96

Troms

Helga Anette Melhus
Rådgiver folkehelse
helga.anette.melhus@tromsfylke.no

77 78 83 88

Trøndelag

Nina Glærum
Spesialrådgiver
ningl@trondelagfylke.no

97 09 87 58
74 17 50 87

Vestfold

Rune Kippersund
Folkehelsesjef
runek@vfk.no

33 34 40 00
90 25 04 52

Østfold

Elsie Brenne
Kst. Folkehelsesjef, Samfunnsplanavdelingen
elsbre1@ostfoldfk.no

91 11 36 13