Fiskesprell gjennomfører stor evaluering

Årlig gjennomfører Fiskesprell kurs for nærmere 4000 voksne som jobber med barn. Nå skal effektene av dette arbeidet måles.

Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram som ble etablert av regjeringen og Norges sjømatråd i 2007, som et ledd i det forebyggende folkehelsearbeidet.

Alle Fiskesprells tilbud er gratis og gis til barnehager, skoler, barn, unge og foreldre over hele landet. Målet med aktivitetene er å legge til rette for at barn og unge skal spise mer sjømat. 

Færre unge spiser sjømat

Det er et viktig arbeid, for utviklingen viser at de unge spiser mindre sjømat enn helsemyndighetene anbefaler og går derfor glipp av viktige helseeffekter. Fra 2012 har det vært en nedgang på hele 44 prosent i sjømatkonsumet blant de under 34 år, sier leder for Fiskesprell, Anna Reibo Jentoft. 

En viktig del av aktivitetene til Fiskesprell er opplæring av ansatte som jobber med barn i barnehage eller skole. For første gang siden 2011 haFiskesprell i år tilbud om kurs i alle landets fylker. Det er effektene av disse tiltakene som nå skal måles. 

Viktig bidrag 

Både Helsedirektoratets og våre egne undersøkelser viser at barnehager som har hatt ansatte på våre kurs bruker mer sjømat, sier Jentoft. 

For å få enda bedre innsikt i hva som fungerer og hva som ikke fungerer, skal Ipsos nå gjennomføre en større effektevaluering av Fiskesprells kurs for barnehageansatte. 

Grundig evaluering 

-  Vi håper at så mange barnehager som mulig har anledning til å svare, også de som ikke har deltatt på kurs, eller for eksempel ikke har et varmmattilbud. Da kan vi gjøre tiltakene våre enda bedremålrettede og mer tilpasset barnehagens behov, sier Anna Reibo Jentoft. 

Selv om hovedbudskapet til Fiskesprell er økt sjømatkonsum, formidles det også informasjon om Helsedirektoratets kostråd og regelverk i form av rammeplan for barnehager og retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. 

-  Målet med evalueringen er derfor også å se på om Fiskesprell er med på å redusere sosiale ulikheter i kosthold, sier Anna Reibo Jentoft.