Skip to main content

Grunnskolelærerstudenter

Etter gjennomført Fiskesprell-kurs kan studentene søke om økonomisk støtte til innkjøp av sjømat og andre ingredienser til en pedagogisk aktivitet i forbindelse med en praksisperiode.

Målet er at studentene skal få praktisere hva de har lært på Fiskesprell-kurset ved å lage sjømat sammen med elever. En slik aktivitet kan legges inn som en del av et arbeidskrav knyttet opp mot emneplanene i utdanningen. Studentene får nyttig praktisk erfaring, og gode felles erfaringer med sjømat sammen med elevene.

Kontaktinformasjon

Samtykker du til lagring og behandling av dine personopplysninger for å behandle denne søknaden?

Samtykker du å motta fremtidige "nyhetsbrev" som e-postmarkedsføring fra Fiskesprell (Norges sjømatråd AS)?