Foto: Ørjan Bertelsen

Råvarestøtte og undervisningsmateriell

Fiskesprell tilbyr råvarestøtte og undervisningsmateriell til mat- og helsefaget i skolen.

Undervisningsmateriell

Hver skole kan få tilsendt gratis undervisningsmateriell til mat og helsefaget for ett klassetrinn på mellomtrinnet og/eller ett klassetrinn på ungdomstrinnet hvert skoleår. Nytt av året er at vi ikke sender ett elevhefte per elev, men ett hefte per gruppe på fire elever.

Undervisningsmateriellet sendes kostnadsfritt til skolene. Undervisningsmateriellet består av elevhefter og lærerveiledning, og er basert på læreplanen i mat og helse. Gjennom fagstoff, oppgaver og oppskrifter dekkes de fleste kompetansemål i faget. Undervisningsmateriellet er tilgjengelig på bokmål og nynorsk. Det legges til rette for tverrfaglig arbeid, og materiellet kan gjerne brukes også i andre fag, som for eksempel samfunnsfag og fysisk aktivitet og helse.

Undervisningsmateriell kan lastes ned i PDF-format her:

Råvarestøtte
Råvarestøtten er på 30 kroner per elev på mellomtrinnet og 50 kroner per elev på ungdomstrinnet. 1.-10.-skoler kan melde på ett klassetrinn på mellomtrinnet og ett klassetrinn på ungdomstrinnet. Fådelte skoler kan søke om støtte til de av elevene som ikke har fått råvarestøtte tidligere. 

Råvarestøtten skal gå til innkjøp av sjømat til bruk i undervisningen. Den enkelte skole og lærer må sørge for at støtten blir brukt i tråd med formålet. Vi krever ingen rapport, men skolen må ved forespørsel kunne oppgi hva pengene har gått til. Del gjerne erfaringer om bruk av sjømat i undervisningen på Fiskesprells sider på Facebook og Instagram!

Om påmeldingsskjemaet
Du må hake av for om du ønsker råvarestøtte og/eller undervisningsmateriell. Påmeldingsskjemaet består av flere deler, pass på å fylle ut all informasjon. Kontroller alle opplysninger og bekreft informasjonen før du sender inn. Du kan ikke redigere eller supplere påmeldingen i etterkant. Etter innsending vil du komme til en side som bekrefter din påmelding. I tillegg vil du motta en epost med opplysningene du har oppgitt. Hvis du ikke mottar en slik epost må du sjekke søppelpost/spam. Du kan også ha oppgitt feil epostadresse. Send da beskjed til fiskesprell@seafood.no slik at vi får rettet opp feilen.

Påmelding for skoleåret 2018/19 er nå avsluttet. Påmelding til skoleåret 2019/20 vil åpne i juni. 

Relaterte artikler