Foto: Ørjan Bertelsen

Råvarestøtte og undervisningsmateriell

Påmeldingen for skoleåret 2018-19 er ikke åpnet enda da det ikke er besluttet om tilbudet skal videreføres for barneskoler. Ungdomsskoler vil få tilbud om råvarestøtte. Mer informasjon vil komme før skolestart i august.

Til orientering:

  • Barneskole: Det er ikke tatt en beslutning på om råvarestøtte og undervisningsmateriell blir et tilbud til barneskolene kommende skoleår.
  • Ungdomsskole: Det vil bli gitt tilbud om råvarestøtte, men det er fremdeles usikkert om vi kan tilby undervisningsmateriell til ungdomsskolene kommende skoleår.

Vi har derfor valgt å utsette påmelding for både barneskolene og ungdomsskolene. Vi vil komme tilbake med mer informasjon før skolestart i august.

Undervisningsmateriell
Hver skole kan få tilsendt gratis undervisningsmateriell til mat og helsefaget for ett klassetrinn på mellomtrinnet og/eller ett klassetrinn på ungdomstrinnet hvert skoleår. Undervisningsmateriellet sendes kostnadsfritt til skolene. Undervisningsmateriellet består av elevhefter og lærerveiledning, og er basert på læreplanen i mat og helse. Gjennom fagstoff, oppgaver og oppskrifter dekkes de fleste kompetansemål i faget. Undervisningsmateriellet er tilgjengelig på bokmål og nynorsk. Det legges til rette for tverrfaglig arbeid, og materiellet kan bestilles for bruk også i andre fag, som for eksempel samfunnsfag og fysisk aktivitet og helse.

Undervisningsmateriell kan lastes ned i PDF-format her:

Råvarestøtte
Råvarestøtten er på 30 kroner per elev på mellomtrinnet og 50 kroner per elev på ungdomstrinnet. 1.-10.-skoler kan melde på ett klassetrinn på mellomtrinnet og ett klassetrinn på ungdomstrinnet. Fådelte skoler kan søke om støtte til de av elevene som ikke har fått råvarestøtte tidligere. Råvarestøtten skal gå til innkjøp av sjømat til bruk i undervisningen. Den enkelte skole og lærer må sørge for at støtten blir brukt i tråd med formålet. Vi krever ingen rapport, men skolen må ved forespørsel kunne oppgi hva pengene har gått til. Del gjerne erfaringer om bruk av sjømat i undervisningen på Fiskesprells sider på Facebook og Instagram!

Om påmeldingsskjemaet
Du må hake av for om du ønsker råvarestøtte og/eller undervisningsmateriell. Påmeldingsskjemaet består av flere deler, pass på å fylle ut all informasjon. Kontroller alle opplysninger og bekreft informasjonen før du sender inn. Du kan ikke redigere eller supplere påmeldingen i etterkant. Etter innsending vil du komme til en side som bekrefter din påmelding. I tillegg vil du motta en epost med opplysningene du har oppgitt. Hvis du ikke mottar en slik epost må du sjekke søppelpost/spam. Du kan også ha oppgitt feil epostadresse. Send da beskjed til fiskesprell@seafood.no slik at vi får rettet opp feilen.

Relaterte artikler