Nytt barnehagekurs: Fiskesprell årspakke

Foto: Erik Ruud

Fra og med høsten 2021 lanserer Fiskesprell besøkskurs. Nå kan dere få besøk av kursholder i barnehagen!

Foto: Erik Ruud

Få Fiskesprell på besøk i din barnehage!

Årspakken består av et todelt kurs, hvor målet er å løfte barnehagenes kompetanse og gi inspirasjon til å spre sjømatglede og bidra til at barn spiser mer sjømat.

Alle ansatte i barnehagen samles først til et felles teorikurs, hvor vi viser dere hvordan dere kan legge et godt grunnlag for arbeidet med måltidsglede og sunne matvaner i barnehagen. I den praktiske delen av kurset kommer kursholder til barnehagen og lager mat sammen med en gruppe voksne og barn. Det legges vekt på å skape en god dialog med barna gjennom en samlingsstund innledningsvis, praktisk matlaging og felles måltid til hele barnehagen med for- og etterarbeid. Barna medvirker under hele prosessen, fra råvare til ferdig resultat.

Kursene gjennomføres innenfor barnehagens åpningstider sammen med barnehagens ansatte og barn. Det er helt gratis å delta på kursene.


Det har vært veldig nyttig for oss i Bamble at alle har deltatt på teoribiten. Da har alle lik forståelse og det blir en enklere oppgave «å dra» utviklingsarbeidet i barnehagene.

- Marit Nikolaisen, Barnehagefaglig rådgiver i Bamble kommune

Bli en Fiskesprellbarnehage!

Meld din interesse til din fylkeskontakt eller på e-post: fiskesprell@seafood.no