Foto: Simen G. Fangel

Kurs for elever ved barne- og ungdomsarbeiderlinja

Veien til en jobb i barnehage og skole er variert. En av dem er via barne- og ungdomsarbeiderfag i videregående skole. Fiskesprell tilbyr et eget kursopplegg for denne elevgruppen.

For å gi elevene kunnskap om viktigheten av et sunt mattilbud med sjømat i barnehage og skole, og erfaring med tilberedning av sjømatretter, tilbyr Fiskesprell i samarbeid med enkelte fylkeskommuner kurs for elever i videregående skole, Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag.

Kurset er tilpasset målgruppen ved at det tar utgangspunkt i kompetansemålene innen ernæring. Det legges stor vekt på praktiske øvinger på kjøkkenet. Dette gir elevene en kompetanse som, i tillegg til å øke kompetansen om kosthold og sjømat, gjør dem bedre i stand til å søke læreplass. Flere skoler gir tilbakemelding om at Fiskesprell har vært med på å styrke samarbeidet mellom videregående skole og skole/barnehage.

Visste du at man kan søke om råvarestøtte til BUA-arrangement?
Etter gjennomført Fiskesprell-kurs kan det søkes om råvarestøtte til en pedagogisk aktivitet i forbindelse med elevenes praksisperiode i barnehage eller skole. Målet er at elevene skal få vise hva de har lært på Fiskesprell-kurset i praksis, ved å lage sjømat sammen med barna. En slik aktivitet dekker alle Vg2s kompetansemål i programfagene helsefremmede arbeid, yrkesutøving og kommunikasjon og samhandling. Elevene får øve seg som rollemodeller og det å være barne- og ungdomsarbeider, i tillegg til at elevene og barna får gode felles erfaringer med sjømat.

Vil du vite mer om Fiskesprell for elever ved Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag, kontakt oss på fiskesprell@seafood.no

Kontaktinformasjon

Velg type oppskriftshefte

Samtykker du til lagring og behandling av dine personopplysninger for å behandle denne søknaden?

Samtykker du å motta fremtidige "nyhetsbrev" som e-postmarkedsføring fra Fiskesprell (Norges sjømatråd AS)?

Oppskrifter

Se flere oppskrifter