Foto: Simen G. Fangel

Kurs for grunnskolelærerstudenter

Fiskesprell tilbyr universiteter og høyskoler gratis heldagskurs med fokus på mat fra havet. Kurset består av både teori og praksis, og er spesielt tilpasset grunnskolelærerutdanningen.

Barn og unges kosthold er et svært aktuelt og viktig tema, fordi kosthold og sjømat spiller en viktig rolle i barns utvikling og læring. Med inspirasjon og kunnskap kan mat og helse-læreren bidra til å gi barn og unge gode matvaner, formidle smaksglede og dele gode sjømatopplevelser.

De siste 10 årene har Fiskesprell kurset over 1000 studenter innen temaet fisk og ernæring for barn og unge. Kurset tilbys læresteder med Mat og helse som en del av grunnskolelærerutdanningen. Kursene er gratis for studentene og lærestedet, og ledes av Fiskesprells egne kursholdere, som har både ernæringsfaglig og pedagogisk kompetanse.

Kurset er inndelt i en teoretisk og en praktisk del. Teoridelen belyser tema knyttet til mat fra havet i forhold til kompetansemålene i de ulike hovedområdene i mat og helse-faget. Vi har fokus på forskning og ny kunnskap rundt aktuelle tema, og hvordan man kan gjøre undervisningen engasjerende. I den praktiske delen får studentene bli kjent med ulike råvarer fra havet, og tilberede moderne fiske- og skalldyrretter med mye smak og spennende tilbehør – retter vi vet barna liker.

Høyskoler og universiteter som tilbyr andre studier med fokus på barn, kosthold og ernæring kan også få Fiskesprell-kurs for sine studenter. Da tilpasser vi kursets innhold til den aktuelle målgruppen.

Ønsker du Fiskesprell-kurs for dine studenter?
Kontakt oss på følgende epostadresser:
Fiskesprell: fiskesprell@seafood.no
Kursholder Anne-Rikke Vilbo: arv@seafood.no

Råvarestøtte til Fiskesprell i praksis
Etter gjennomført Fiskesprell-kurs kan studentene søke om økonomisk støtte til innkjøp av sjømat og andre ingredienser til en pedagogisk aktivitet i forbindelse med en praksisperiode. Målet er at studentene skal få praktisere hva de har lært på Fiskesprell-kurset ved å lage sjømat sammen med elever. En slik aktivitet kan legges inn som en del av et arbeidskrav knyttet opp mot emneplanene i utdanningen. Studentene får nyttig praktisk erfaring, og gode felles erfaringer med sjømat sammen med elevene.

Kontaktinformasjon

Velg type oppskriftshefte

Samtykker du til lagring og behandling av dine personopplysninger for å behandle denne søknaden?

Samtykker du å motta fremtidige "nyhetsbrev" som e-postmarkedsføring fra Fiskesprell (Norges sjømatråd AS)?

Oppskrifter

Se flere oppskrifter