Foto: Simen G. Fangel

Kurs for barnehagelærerstudenter

Fiskesprell tilbyr universiteter og høyskoler gratis heldagskurs med fokus på mat fra havet. Kurset består av både teori og praksis, og er spesielt tilpasset barnehagelærerutdanningen.

Barns kosthold er et svært aktuelt og viktig tema, fordi kosthold og sjømat spiller en viktig rolle i barns utvikling og læring. Gjennom kunnskap om tematikken kan fremtidige barnehagelærere bidra til å gi barna gode matvaner, formidle smaksglede og dele gode sjømatopplevelser.

De siste 10 årene har Fiskesprell kurset over 1000 studenter innen temaet fisk og ernæring for barn. Kurset tilbys alle læresteder som utdanner barnehagelærere. Kursene er gratis for studentene og lærestedet, og ledes av Fiskesprells egne kursholdere, som har både ernæringsfaglig og pedagogisk kompetanse.

Barnehagen som helsefremmende arena har et ansvar for å gi barna et sunt og fullverdig mattilbud, og på Fiskesprell-kurset lærer studentene om en av de største utfordringene i kostholdet i dag; å få barn til å spise mer mat fra havet. Gjennom både teori og praksis lærer studentene viktigheten av å tilby sjømat til barn, gode tips og råd om hvordan, og å tilberede enkle og smakfulle fiske- og skalldyrretter som vi vet faller i smak hos barn. Erfaringene fra Fiskesprell-kurset vil være verdifulle for studentene i kommende praksisperioder og i en framtidig jobb.

Høyskoler og universiteter som tilbyr andre studier med fokus på barn, kosthold og ernæring kan også få Fiskesprell-kurs for sine studenter. Da tilpasser vi kursets innhold til den aktuelle målgruppen.

Ønsker du Fiskesprell-kurs for dine studenter?
Kontakt oss på følgende epostadresser:
Fiskesprell: fiskesprell@seafood.no
Kursholder Camilla Agerup: caag@seafood.no

Råvarestøtte til Fiskesprell i praksis
Etter gjennomført Fiskesprell-kurs kan studentene søke om økonomisk støtte til innkjøp av sjømat og andre ingredienser til en pedagogisk aktivitet i forbindelse med studentenes praksisperiode i barnehage. Målet er at studentene skal få praktisere det de har lært på Fiskesprell-kurset ved å lage sjømat sammen med barn. En slik aktivitet kan legges inn som en del av et arbeidskrav knyttet opp mot emneplanen i utdanningen. Studentene får nyttig praktisk erfaring, og gode felles erfaringer med sjømat sammen med barna.

Klikk her for å søke om råvarestøtte til et Fiskesprell i praksis

Fiskesprellkurs for barnehagelærerstudenter

Kontaktinformasjon

Velg type oppskriftshefte

Samtykker du til lagring og behandling av dine personopplysninger for å behandle denne søknaden?

Samtykker du å motta fremtidige "nyhetsbrev" som e-postmarkedsføring fra Fiskesprell (Norges sjømatråd AS)?

Oppskrifter

Se flere oppskrifter